Профил Pie

Добре дошъл, .
Please login to see your profile

Имате въпроси?

    Снимка © Димитър Бакърджиев

    2024 © RISK Electronics Ltd.

    Количество битов отпадък

    Общо количество на извозения битов отпадък.

    Средна норма на натрупване за общината, изразена като количество на образуваните отпадъци от физически лица спрямо броя на жителите по последни данни на населението по настоящ адрес.