Филтър

Search/Filter Dropdown

Click on the button to open the dropdown menu, and use the input field to search for a specific dropdown link.

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

Количество битов отпадък

Общо количество на извозения битов отпадък.

Средна норма на натрупване за общината, изразена като количество на образуваните отпадъци от физически лица спрямо броя на жителите по последни данни на населението по настоящ адрес.