News

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Количество битов отпадък

Общо количество на извозения битов отпадък.

Средна норма на натрупване за общината, изразена като количество на образуваните отпадъци от физически лица спрямо броя на жителите по последни данни на населението по настоящ адрес.