Example page

Over the years, Amwerk has built a culture of service, teamwork, and most important - innovation. With an exceptionally diverse staff and an average tenure of ten years, we are proud that people choose to build their careers with us.

Имате въпроси?

    Снимка © Димитър Бакърджиев

    2024 © RISK Electronics Ltd.

    Количество битов отпадък

    Общо количество на извозения битов отпадък.

    Средна норма на натрупване за общината, изразена като количество на образуваните отпадъци от физически лица спрямо броя на жителите по последни данни на населението по настоящ адрес.